A+ A A-

Afaceri care se vor dezvolta în municipiul Roman: hale de producție, extindere construcții, modernizare infrastructură

afaceri in romanÎn luna decembrie, anul 2018, Direcția de Urbanism din cadrul Primăriei Roman a emis mai multe Certificate de Urbanism pentru investițiile care se vor realiza în zonă.

Scopurile pentru care au fost emise cele 26 de Certificate de Urbanism sunt diverse, după cum urmează:

-      ADISEO SRL intenționează să construiască o hală frigorifică, pe str. Alba Iulia, nr. 14;

-      TRIBERGAMASC SRL intenționează să construiască un bloc de locuințe, pe str. Matei Milo;

-      SOMACO GRUP intenționează să reabiliteze o estacadă și o cale de rulare, b-dul N. Bălcescu, nr. 50;

-      Municipiul Roman intenționează să extindă rețeaua electrică aeriană, tarla Țarna de Jos;

-      CUORE NERO SRL intenționează să construiască o clădire P și 4E, pe str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 2;

-      TERMOPLAST SRL intenționează să construiască o hală de producție tâmplărie, pe str. Plopilor, nr. 6 A;

-      Municipiul Roman intenționează să înceapă lucrările de realizare a canalizării pe străzile Ciocârliei, Zimbrului, Cocorului, Prundului, Tinosului, Vișinilor și Progresului;

-      Municipiul Roman intenționează să înceapă amenajările urbanistice în zona b-dul Republicii.

Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autorităţile prevăzute la art. 4 din Legea nr. 50/1991, republicată, cu completările şi modificările ulterioare (preşedinţii consiliilor judeţene, primarii municipiilor, primarul general al municipiului Bucureşti, primarii sectoarelor municipiului Bucureşti):

a) fac cunoscute solicitantului informaţiile privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate şi aprobate potrivit legii;

b) stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului;

c) stabilesc lista cuprinzând avizele/acordurile necesare în vederea autorizării;

d) încunoştinţează investitorul/solicitantul cu privire la obligaţia de a contacta autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în scopul obţinerii punctului de vedere şi, după caz, al actului administrativ al acesteia, necesare în vederea autorizării *.

Subliniem faptul că certificatul de urbanism nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii (nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare). Foto: arhivă – pentru exemplificare

Romanul Financiar

Copyright © 2013-2019 Pleiade 2012 Roman. Toate drepturile rezervate. Orice reproducere parțială sau integrală a conținutului acestui site se pedepsește conform legilor în vigoare.