A+ A A-

Concursuri de angajare la Club Sportiv Municipal - Primăria Roman și la Primăria Stănița

sala sporturilor angajariPrimăria Comunei Stănița, Județul Neamț, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției publice de execuție, temporar vacante de inspector, clasa I, gradul profesional asistent.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti, cadastru, geodezie, topografie, măsurători terestre;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 18 decembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
  • 20 decembrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Stănița, Județul Neamț, telefon 0760.367.261.

dentixClub Sportiv Municipal Roman organizează, la sediul instituției din Piața Roman Voda, Nr. 1, concurs de recrutare în vederea ocupării unor posturi temporar vacante, în regim contractual, nivel de execuţie, astfel:

I. 1 post de muncitor calificat treapta III la Club Sportiv Municipal Roman - Serviciul Baze Sportive;

II. 1 post de muncitor necalificat treapta I (femeie de serviciu) la Club Sportiv Municipal Roman - Serviciul Baze Sportive – Formația Sala Sporturilor.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale, sunt:

Pentru functia de muncitor calificat treapta III, pozitia I:

absolvent minimum studii gimnaziale;

calificare în meseria de mecanic, electrician, electromecanic;

vechime în meserie de minimum 6 luni

Pentru functia de muncitor necalificat treapta I (femeie de serviciu), poziția II: absolvent minimum studii gimnaziale;

Concursul se va desfăşura conform prevederilor H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

05 decembrie 2018, ora 16:00 - termenul limită de depunere a dosarelor;

06 decembrie 2018, ora 16:00 –termenul limita pentru afișarea rezultatului selecţiei dosarelor de înscriere;

13 decembrie 2018, ora 09:00 -proba practică pentru funcția de muncitor calificat treaptaIII pozitia I, la sediul Complex Sportiv Sala Sporturilor din Roman;

13 decembrie 2018, ora 10:00 -proba practică pentru functia de muncitor necalificat treapta I (femeie de serviciu), poziția II, la sediul Complex Sportiv Sala Sporturilor din Roman, Proba practică va consta în testarea aptitudinilor profesionale specifice postului.

17 decembrie 2018, ora 16:00 - proba interviu, pentru posturile de la pozitia I și II la sediul Club Sportiv Municipal Roman din Piața Roman Voda, nr. 1.

Dosarul de concurs se depune în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Club Sportiv Municipal Roman.

Date de contact: Compartimentul Resurse Umane din cadrul Club Sportiv Municipal Roman, Piata Roman Voda nr. 1 et. II cam. 62, tel. 0233 734 367.

Romanul Financiar

Copyright © 2013-2019 Pleiade 2012 Roman. Toate drepturile rezervate. Orice reproducere parțială sau integrală a conținutului acestui site se pedepsește conform legilor în vigoare.