A+ A A-

Rețeaua de iluminat public din Roman se modernizează. Vom avea iluminat stradal cu tehnologie LED

iluminat cu ledConsiliul Local Roman urmează să dezbată un proiect de hotărâre prin care se aprobă documentaţia tehnico - economică şi indicatorii tehnico economici pentru obiectivul "Creșterea eficienței energetice şi extinderea sistemului de iluminat public din Municipiul Roman".

Valoarea totală a proiectului: "Creșterea eficienței energetice şi extinderea sistemului de iluminat public din Municipiul Roman" este de 18.298.770,13 lei (inclusiv T.V.A.).

Contribuția proprie în proiect a Municipiului Roman, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 354.906,41 lei, reprezentând cofinanțarea.

Finanțarea acestuia se va realiza în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3: "Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon", Prioritatea de investiții 3.1: Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice", inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operaţiunea C: „Iluminat Public”.

În cadrul acestui proiect, se propune modernizarea sistemului de iluminat stradal al municipiului Roman prin lucrări de modernizare ce utilizează tehnologiile LED-urilor, ca fiind cele mai economice şi ecologice soluţii de iluminat public stradal, în scopul creşterii capacităţii de iluminat stradal.

Noua tehnologie ecologică de iluminat stradal va înlocui actualul sistem clasic de iluminat cu becuri incandescente, reducându-se consumul de energie electrică, cu scăderea costurilor de întreţinere prin durata de viaţă mult mai mare a surselor LED decât a becurilor tradiţionale şi producând o lumină mult mai puternică şi mai apropiată de conceptul de lumină albă ideală. Această necesitate reiese din faptul că iluminatul stradal al municipiului este insuficient şi învechit, iar modernizarea şi extinderea lui va duce la desfăşurarea în siguranţă a activităţilor curente pentru populaţia municipiului Roman.

Activităţile şi obiectivele principale ale proiectului sunt:

-      înlocuirea lămpilor cu un consum ridicat de energie electrică cu iluminat prin utilizarea unor lămpi cu eficienţă energetică ridicată, durată mare de viaţă şi asigurarea confortului corespunzător (LED), inclusiv prin reabilitarea instalaţiilor electrice – stâlpi, reţele, etc.;

-      achiziţionarea şi instalarea unui sistem de telegestiune a iluminatului public;

-      modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public în Municipiul Roman;

-      utilizarea surselor regenerabile de energie;

-      scăderea consumului anual de energie primară în iluminatul public;

-      scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră;

-      diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;

-      reducerea costurilor aferente consumurilor de energie electrică;

-      utilizarea eficientă a energiei prin îmbunătăţirea performanţelor energetice;

-      creşterea standardului de viaţă a populaţiei Municipiului Roman;

-      asigurarea vizibilităţii proiectului

Etapele de realizare sunt :

-      Demontarea aparatelor de iluminat vechi existente;

-      Demontarea consolelor vechi – acolo unde starea tehnică o impune;

-      Demontarea cablurilor de alimentare vechi;

-      Demontarea clemelor de legătură vechi;

-      Montarea de aparate de iluminat stradale cu LED-uri având puteri cuprinse între 30 W – 160 W;

-      Montarea de aparate de iluminat stradale cu LED-uri ce utilizează surse regenerabile, având panou fotovoltaic încorporate;

-      Montarea de proiectoare LED pentru zone speciale (intersecţii, treceri de pietoni, etc.) având puterea de minim 82 W;

-      Montarea de console de susţinere a aparatelor de iluminat cu LED dimensionate conform calculelor luminotehnice şi ţinând cont de caracteristicile străzii şi încadrarea luminotehnica a acestora – acolo unde este cazul şi unde nu au existat;

-      Montarea de coliere de prindere pe stâlpi a consolelor, fixate prin intermediul unei benzi de montaj din inox şi agrafe de strângere – acolo unde se vor utiliza console noi;

-      Realizarea legăturii electrice în reţeaua existentă de joasă tensiune pentru iluminat public, utilizand cleme de derivaţie tip CDD 15/45 IL;

-      Realizarea alimentării cu energie electrică a aparatului de iluminat cu LED din reţelele de iluminat existente utilizând cablu CYYF 3x1.5 mmp;

-      Asigurarea protecţiei la supratensiunea electrică de natură atmosferică prin utilizarea descărcătoarelor tip DELINt în reţeaua 0,4 kV existentă sau nou proiectată ;

-      Montarea sistemelor de avertizare sonoră pentru persoanele cu dizabilităţi, în zonele de risc, cum ar fi trecerile de pietoni;

-      Montarea unui sistem de dimming şi telemanagement;

-      Externalizarea punctelor de aprindere pentru iluminat public;

-      Înlocuirea stâlpilor existenţi deterioraţi şi din lemn;

-      Extinderea sistemului de iluminat public prin montarea de stâlpi, reţea LES 0,4 kV – iluminat public, prizelor de împământare şi aparatelor de iluminat cu LED;

-      Montarea sistemelor de staţii de încărcare electrice autoturisme – în zone centrale şi/sau acces înspre Municipiul Roman, judeţul Neamţ;

-      Implementarea unui sistem de dispecerat unic la nivelul localităţii, cu poziţionare în clădirea aparţinând Primăriei.

Proiectul se va dicuta în cadrul ședinței de joi, 6 decembrie.

Romanul Financiar

Copyright © 2013-2019 Pleiade 2012 Roman. Toate drepturile rezervate. Orice reproducere parțială sau integrală a conținutului acestui site se pedepsește conform legilor în vigoare.