A+ A A-

Roman: 336 de amenzi, în valoare de 54.200 lei. Cele mai multe pentru accesul, staţionarea, oprirea si circulaţia autovehiculelor

amenzi politie localaActivitatea Poliţiei Locale pe parcursul lunii iulie, anul curent, conform sintezei prezentate de conducerea Direcției Poliție Locală Roman, a fost concretizată prin:

- Cerşetori găsiţi si sancţionaţi contravenţional = 5,

- Reclamaţii şi sesizări rezolvate = 285 primite prin dispeceratul Poliţiei Locale.

- Amenzi aplicate = 336 (treisutetreizecişişase) în valoare de 54.200 lei din care:

1.     HCL nr. 133/2009 M = 235 în valoare de 37.450 lei (regulament de gospodărire a municipiului Roman);

2.     Legea nr. 61/1991 R = 33 în valoare de 8.050 lei (ordine si siguranţă publică);

3.     HCL nr. 101/2012 = 47 în valoare de 4.000 lei (regimul juridic, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare);

4.     HCL nr. 51/2014 = 5 în valoare de 500 lei (privind deţinerea câinilor cu stăpân);

5.     HCL nr. 102/2012 = 3 în valoare de 900 lei (regulament părculeţe de joacă);

6.     HCL nr. 111/2010 = 2 în valoare de 1.000 lei (reglementarea activităţilor comerciale şi de prestări servicii pe raza municipiului);

7.     Legea nr. 349/2002 = 1 în valoare de 300 lei (reglementarea privind prevenirea şi combaterea consumului produselor din tutun);

8.     HCL nr. 12/2008 M = 9 în valoare de 1.900 lei   (reglementarea transporturilor în regim taxi);

9.     HCL nr. 85/2015 = 1 în valoare de 100 lei (privind regulamentul de organizare şi funcţionare al Complexului “Moldova”).

Exemplificăm:

La HCL nr. 133/2009 M s-au aplicat sancţuni contravenţionale pentru:

•      accesul, staţionarea, oprirea si circulaţia autovehiculelor pe trotuare, in faţa scărilor de acces in bloc, pe spaţii verzi si în locurile nepermise semnalizate ca atare (art.7 lit.a) = 218 sancţiuni contravenţionale în valoare 34.700 lei;

•      parcarea autovehiculelor pe bd-ul Roman Muşat, pe prima bandă de circulaţie (art.7 lit.e) = 2 sancţiuni contravenţionale în valoare de 300 lei;

•      depozitarea gunoaielor menajere înafara locurilor special amenajate (art.2 lit.a) = 3 sancţiuni contravenţionale în valoare de 600 lei;

•      circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală în zone interzise de lege (art.7 lit.d) = 5 sancţiuni contravenţionale în valoare de 600 lei ;

•      nerespectarea normelor de ordine şi curăţenie în localuri, spaţii de depozitare, curţi, grădini şi alte terenuri avute în folosinţă (art.1 lit.d) = 1 sancţiune contravenţională în valoare de 300 lei;

•      aruncarea cojilor rezultate din consumul de seminţe, pe jos (art.2 lit.i) = 3 sancţiuni contravenţionale în valoare de 750 lei;

•      vânzarea produselor pe suprafeţele destinate circulaţiei pietonilor (art.4 lit.i) = 2 sancţiuni contravenţionale în valoare 150 lei;

•      depozitarea ambalajelor în pieţe, târguri, oboare şi în alte locuri decât cele stabilite şi care împiedică circulaţia normală (art.4 lit.k) = 1 sancţiune contravenţională în valoare de 50 lei.

La Legea nr. 61/1991R s-au aplicat sancţiuni contravenţionale pentru:

•      proferare de injurii, acte obscene în public, ameninţări (art.2 pct.1) = 2 sancţiuni contravenţionale în valoare de 500 lei;

•      cersetorie (art.2 pct.3) = 5 sancţiuni contravenţionale în valoare de 750 lei;

•      neprezentarea la sediu, la cererea justificată a organelor de ordine (art.2 pct.31) = 25 sancţiuni contravenţionale în valoare de 6.400 lei;

•      nesupravegherea, de către părinţi, a minorilor care cerşesc (art.2 pct.33) = 1 sancţiune contravenţională în valoare de 400 lei.

La HCL nr. 101/2012 s-au aplicat sancţuni contravenţionale pentru:

•      ocuparea parcării de reşedinţă de către un alt autoturism, fără acordul titularului de contract (art.10 alin.7) = 17 sancţiuni contravenţionale în valoare 1.400 lei;

•      parcare neplătită sau neexpunerea tichetului de parcare la loc vizibil pe bordul maşinii, în parcările publice cu plată (art.13 lit.d) = 27 sancţiuni contravenţionale în valoare de 2.350 lei;

•      parcarea autoturismelor cu nerespectarea marcajelor, pe zonele haşurate, ori pe locurile rezervate persoanelor cu handicap (art.14 lit.d) = 3 sancţiuni contravenţionale în valoare de 250 lei.

La H.C.L. nr. 51/2014 s-au aplicat sancţiuni contravenţionale pentru:

•      nerespectarea obligaţiei de a dispune de obiectele necesare pentru strângerea şi curăţirea dejecţiilor fiziologice ale câinilor scoşi la plimbare pe domeniul public (art. 6 alin. 3) = 5 sancţiuni contravenţionale în valoare de 500 lei.

La HCL nr. 102/2012 s-au aplicat sancţuni contravenţionale pentru:

•      aruncarea cojilor de seminţe pe jos (art.5 lit.d) = 3 sancţiuni contravenţionale în valoare 900 lei.

La HCL nr. 111/2010 s-au aplicat sancţiuni contravenţionale pentru:

•      desfăşurarea de activităţi comerciale fără a deţine autorizaţie (art.23.9) = 1 sancţiune contravenţională în valoare de 500 de lei;

•      nerespectarea amplasamentului, a suprafeţei ocupate (art.23.2) = 1 sancţiune contravenţională în valoare de 500 de lei.

Legea nr. 349/2002 s-au aplicat sancţiuni contravenţionale pentru:

•      fumatul în spaţiile de joacă pentru copii (art. 3 pct.1) = 1 sancţiune contravenţională în valoare de 300 de lei.

La HCL nr. 85/2015 s-au aplicat sancţiuni contravenţionale pentru:

•      nefolosirea locurilor special amenajate pentru satisfacerea necesităţilor fiziologice (art.25 lit.h) = 1 sancţiune contravenţională în valoare 100 lei.

La HCL nr. 12/2008 M s-au aplicat sancţiuni contravenţionale pentru:

•      staţionarea în alte locuri decât cele rezervate pentru aşteptare clienţi (art.14 lit.u) = 8 sancţiuni contravenţionale în valoare de 1.700 lei;

•      neprezentarea la control a autorizaţiei taxi şi a listei cu locurile de aşteptare clienţi (art.14 lit.s) = 1 sancţiune contravenţională în valoare de 200 lei;

Avertismente scrise aplicate = 85 (optzecişicinci), si anume :

1. H.C.L. nr. 133/2009 M (Regulament de gospodărire, întreţinere, curăţenie si estetică a mun. Roman) = 62 (ţasezecişidouă) avertismente pentru :

•      opriri, staţionări autoturisme în zone interzise;

•      parcarea autovehicolelor pe Bld. Roman Musat în afara spaţiilor special amenajate;

•      executarea de marcaje de către alte persoane decât cele autorizate, pe străzi,trotuare şi în parcări.

2. H.C.L. nr. 101/2012 (Regulament privind regimul juridic, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare) = 7 (şapte) avertismente pentru :

•      ocuparea parcării de reşedinţă de către un alt autoturism, fără acordul titularului de contract;

•      neachitarea taxei de parcare sau neexpunerea tichetului de parcare la loc vizibil pe bordul maşinii, în parcările publice cu plată.

3. H.C.L. nr. 12/2008 M ( Regulament privind activitatea de taximetrie) = 4 avertismente pentru :

•      staţionarea/parcarea cu autoturismul echipat „Taxi” în alte locuri decât cele de aşteptare clienţi repartizate de către Primăria Roman.

4. H.C.L. nr. 111/2004 (Regulament privind activităţile comerciale şi de prestări servicii în municipiu) = 37 avertismente pentru:

•      desfăşurarea de activităţi comerciale fără a deţine autorizaţie.

Romanul Financiar

Copyright © 2013-2018 Pleiade 2012 Roman. Toate drepturile rezervate. Orice reproducere parțială sau integrală a conținutului acestui site se pedepsește conform legilor în vigoare.