A+ A A-

Va fi amenajat Parcul Zăvoi din Roman: tiroliană pentru copii, ansamblu de cățărare, turn cu trambulină, pistă pentru bicicliști

parc zavoi 1La finalul acestei săptămâni a fost convocată o ședință extraordinară de Consiliu Local, pe ordinea de zi figurând proiecte de hotărâri foarte importante pentru dezvoltarea municipiului Roman:

- Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice, a indicatorilor tehnico - economici, a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect: "Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi de viaţă în Municipiul Roman prin amenajarea Parcului Zăvoi" – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman;

- Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul: "REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL OBLIGATORIU - ŞCOALA SERGIU CELIBIDACHE DIN MUNICIPIUL ROMAN" – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman.

Parcul Zăvoi – un proiect în valoare de 4.295.562 lei

Valoarea totală a proiectului "Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi de viaţă în Municipiul Roman prin amenajarea Parcului Zăvoi" este de 4.295.562,76 lei (inclusiv T.V.A.).

Contribuția proprie în proiect a Municipiului Roman, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului (108.441,01 lei), cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 83.742,45 lei, reprezintă cofinanțarea proiectului "Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi de viaţă în Municipiul Roman prin amenajarea Parcului Zăvoi".

Ce amenajări se vor face în Parcul Zăvoi

Terenul pe care se va amenaja zona de agrement este situat în intravilanul

Municipiului Roman, are suprafața totală de 73.365,00 mp

Amplasamentul luat în studiu este situat pe terasa inferioară a râului Moldova, zona Vasile Lupu.

Zona de agrement propusă a se realiza va cuprinde următoarele funcțiuni principale:

Suprafata totală de teren care se va amenaja: 73.365 mp, din care:

- Alei pietonale principale: 550 m lungime, 2,50 m lățime, 1375 mp;

- Alei pietonale secundare: 800 m lungime, 1,50 m lățime, suprafaţa: 1200 mp;

- Piste pentru bicicliști: 2 m lățime, 1.100 ml lungime totală, S tot.: 2.200 mp;

- Scenă: 316 mp;

- Zonă parcare de biciclete: 120 mp;

- Locuri de joacă pentru copii: 1305 mp;

- Derdeluş pentru sănii: 550 mp;

- Toalete - zona Nord şi Sud: 109,02 mp;

Dotări și instalații:

- Iluminat public;

- Iluminare ambientală;

- Terasamente;

- Sistem de irigații;

- Rețele apă – canal;

- Sistem supraveghere video - 16 camere

Avantajele amenajării propuse sunt:

-      Crearea unui spațiu de relaxare civilizat, care să respecte cerințele legislației în vigoare;

-      Păstrarea arborilor existenți prin adaptarea noilor funcțiuni la situația existentă;

-      Construirea și amenajarea unui loc de joacă;

-      Construirea și amenajarea unor gradene cu scenă;

-      Construirea și amenajarea de alei pietonale pentru plimbare și odihnă;

-      Construirea și amenajarea de piste pentru bicicliști;

-      Impact vizual (amenajări peisagistice cu flori și plante perene, instalații pentru

-      iluminat, pergole etc.);

-      Utilizarea de materiale ecologice pentru construirea aleilor.

Locul de joaca pentru copii de diferite vârste va fi împărțit astfel:parc zavoi 2

-      o tiroliană pentru copii,

-      3 balansoare,

-      2 leagăne pentru câte 2 copii,

-      2 mese de șah cu scaune,

-      ansamblu de joacă pentru cățărare, din plasă, sub formă de con,

-      groapă de nisip 47 mp,

-      turn de cățărare și trambulină,

-      banci din lemn cu structură din beton, pentru odihna și supravegherea copiilor de către părinți și însoțitori,

-      măsuță și scăunele pentru copii,

-      cilindri din beton, de înălțimi diferite, vopsiți cu vopsele cauciucate.

Proiectul este necesar a se realiza, deoarece terenul este degradat prin ne întreținere, devenind depozit de deșeuri. Amenajarea terenului duce la revitalizarea zonei prin diversificarea modalităților de petrecere a timpului liber pentru locuitorii din zonă și în special pentru copii, având ca finalitate îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător şi a vieţii populaţiei municipiului Roman, se arată în expunerea de motive.

Proiectul poate fi finanțat prin Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de Investiţii 5.2 – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului, Apel de proiecte nr. POR/2017/5/5.2/2 – 7 Regiuni.

Fotografiile nu aparțin proiectului - arhivă

Romanul Financiar

Copyright © 2013-2019 Pleiade 2012 Roman. Toate drepturile rezervate. Orice reproducere parțială sau integrală a conținutului acestui site se pedepsește conform legilor în vigoare.