A+ A A-

ITM Neamț: 179 de firme verificate, 8 cazuri de muncă la negru, 13 accidente de muncă, sancțiuni totalizând 161.500 lei

verificari itm neamtÎn perioada 01.05.2018 - 31.05.2018, s-au efectuat un număr de 329 controale, ocazie cu care s-au constatat 419 deficienţe în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă şi s-au dispus tot atâtea măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate, aplicându-se 122 sancţiuni contravenţionale în cuantum de 177.500 lei.

9 inspectori de muncă din cadrul compartimentului SSM au realizat 150 vizite de control şi evaluare la unităţi economice şi au aplicat 107 sancţiuni contravenţionale în cuantum de 16.000 lei.

La Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ au fost comunicate 13 evenimente de muncă: 13 cu incapacitate temporară de muncă ( cădere la acelaşi nivel/de la mica inaltime, utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor de muncă, accident de circulatie/traseu).

12 inspectori de muncă din cadrul compartimentului RM au controlat 179 de agenţi economici. Cu prilejul controalelor au fost aplicate un număr de 15 sancţiuni contravenţionale în cuantum de 161.500 lei, pentru încălcări ale Legii nr. 53/2003, modificată şi completată şi ale H.G. nr.905/2017.

La 7 angajatori, au fost depistate 8 cazuri de muncă nedeclarată. Au fost dispuse 6 măsuri şi s-au aplicat 7 sancţiuni contravenţionale în valoare de 160.000 lei.

Cu prilejul controalelor întreprinse în cursul lunii mai 2018, pentru nerespectarea prevederilor H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor a fost sancţionat 1 angajator cu avertisment contravenţional şi au fost dispuse 66 de măsuri, în sensul respectării dispoziţiilor legale referitoare la înregistrarea elementelor prevăzute la art. 3, alin. 2, lit. a - i din H.G nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii, completării dosarului personal al fiecărui salariat cu cel puţin actele necesare angajării şi a respectării prevederilor legale referitoare la obligaţia de a elibera salariatului sau unui fost salariat, la cerere, în termenul legal de maxim 15 zile, o adeverinţă care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă şi în specialitate, conform dispoziţiilor art.7, alin. 6 din actul normativ mai sus menţionat.

Sursa: Comunicat de presă ITM Neamț

Romanul Financiar

Copyright © 2013-2018 Pleiade 2012 Roman. Toate drepturile rezervate. Orice reproducere parțială sau integrală a conținutului acestui site se pedepsește conform legilor în vigoare.