A+ A A-

U.M. 01144 Roman angajează

um angajareU.M. 02490 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concursuri de ocupare a unor funcţii de execuţie prevăzute cu grade de ofiţeri, maiştri militari sau de subofiţeri, în conformitate cu prevederile Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.124/2017, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

Ofiţer cu informarea şi relaţii publice (gradul maior) la U.M. 01144 Roman (1 funcţie):

-sursa de provenienţă a candidaţilor: -ofiţeri în rezervă, cu excepţia celor cărora li s-a acordat grad în rezervă în condiţiile art. 37 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu au absolvit o instituţie civilă de învăţământ superior;

-persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ;

-gradul maxim care poate fi acordat la chemare în activitate: maior;

-nivel minim de studii:

-studii superioare de lungă durată, din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna, absolvite cu diplomă de licenţă/echivalentă în domeniul „Ştiinţe ale comunicării” specializările „Jurnalism”, „Comunicare şi relaţii publice”, „Ştiinţe ale informării şi documentării”; „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, specializările „Comunicare şi relaţii publice-informaţii”, „Comunicare publică şi interculturală în domeniul securităţii şi apărării”, „Studii de securitate şi informaţii”, „Psihologie-informaţii”; domeniul „Ştiinţe politice” specializările „Ştiinţe politice”, „Studii de securitate”; domeniul „Filozofie” specializarea „Filozofie”; domeniile „Limbă şi literatură” şi „Limbi moderne aplicate”, „orice specializare”; sau -studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă (Ciclul I Bologna) de licenţă/echivalentă în orice domeniu şi orice specializare şi studii universitare de master (Ciclul II Bologna), absolvite cu diplomă de master sau echivalentă în domeniul „Ştiinţe ale comunicării”;

Detalii la sediu U.M. 01144 Roman din str. Profesor Dumitru Mărtinaş nr. 2, loc.Roman, jud. Neamţ.

Romanul Financiar

Copyright © 2013-2018 Pleiade 2012 Roman. Toate drepturile rezervate. Orice reproducere parțială sau integrală a conținutului acestui site se pedepsește conform legilor în vigoare.