A+ A A-

Centru Imagistică RMN, extindere spații comerciale, reabilitări de instituții; intenții de dezvoltare a afacerilor în Roman

dezvoltare afaceri in romanPrimăria Roman comunică lunar lista cu Certificatele de Urbanism eliberate în luna anterioară comunicării.

Astfel, în luna mai, Direcția Urbanism din Cadrul Primăriei Roman a eliberat 39 de Certificate de Urbanism. Acestea au fost solicitate de persoane fizice care doresc să realizeze anumite construcții sau să modifice apartamentele în care locuiesc și de societățile comerciale care intenționează să se extindă sau să amplaseze diferite anexe necesare continuării activităților comerciale sau de prestări servicii.

Certificatele de Urbanism eliberate se referă la:

-      extinderea spațiului comercial existent în str. Libertății, nr. 7, - solicitare a firmei PURNIS COMPANY SRL

-      construire seră pentru cultura de ciuperci în str. Mărului, nr. 23 bis – solicitare a unei persoane fizice

-      înlocuire conducte gaze naturale pe străzile Ștefan cel Mare, B. Dragoș, Viitorului, Nordului, Aprodu Arbore – solicitare a Delgaz Grid

-      construire parcare autocisterne în Tarla Poligon, parcela 165 – solicitare a OSCAR DOWNSTREAM SRL

-      construire Centru Imagistică RMN, pe str. Tineretului - solicitare a SCAN EXPERT SRL

-      reamenajare spațiu pe str. Roman Mușat – solicitare a PLATINUM SRL

-      construire platformă betonată, pe str. Nordului – solicitare a HOLCIM SA

-      reamplasare container pentru produse fast food, pe Artera Vest – solicitare a Kaufland

-      schimbare destinație ateliere, pe str. M. Viteazu, nr. 12 – solicitare a PRODMAN SRL

În afară de aceste Certificate de Urbanism eliberate pentru firme și persoane fizice interesate în afaceri, au mai fost eliberate Certificate de Urbanism pentru instituții, după cum urmează:

-      REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA SI DOTAREA AMBULATORIULUI SPITALULUI DE URGENTA ROMAN

-      CONSERVAREA, RESTAURAREA SI PROTECTIA CLADIRII ''CASA CELIBIDACHE'' – solicitare a CJ Neamț

-      AMENAJAREA MUZEULUI CENTENARULUI – solicitare a Liceului Teologic „Episcop Melchisedec”

Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autorităţile prevăzute la art. 4 din Legea nr. 50/1991, republicată, cu completările şi modificările ulterioare (preşedinţii consiliilor judeţene, primarii municipiilor, primarul general al municipiului Bucureşti, primarii sectoarelor municipiului Bucureşti):

a) fac cunoscute solicitantului informaţiile privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate şi aprobate potrivit legii;

b) stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului;

c) stabilesc lista cuprinzând avizele/acordurile necesare în vederea autorizării;

d) încunoştinţează investitorul/solicitantul cu privire la obligaţia de a contacta autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în scopul obţinerii punctului de vedere şi, după caz, al actului administrativ al acesteia, necesare în vederea autorizării *.

Subliniem faptul că certificatul de urbanism nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii (nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare).

Romanul Financiar

Copyright © 2013-2018 Pleiade 2012 Roman. Toate drepturile rezervate. Orice reproducere parțială sau integrală a conținutului acestui site se pedepsește conform legilor în vigoare.