A+ A A-

Municipiul Roman este atractiv pentru investitori. Ce afaceri se vor dezvolta în următoarea perioadă

afaceri in romanÎn luna februarie, anul curent, Direcția de Urbanism din cadrul Primăriei Roman a eliberat 50 de Certificate de Urbanism. Solicitanții, persoane fizice sau juridice, și-au exprimat intenția să dezvolte diferite afaceri pe raza municipiului Roman.

Printre Certificatele de Urbanism eliberate, exemplificăm:

-      Firma TERRA PROPERTY SRL intenționează să realizeze un Centru Comercial, pe str. Mihai Viteazu, nr. 13;

-      TCE MOBILE DRYERS SRL – construire și amplasare poartă, str. M. Viteazu, nr. 3-5, unde se realizează Retail Park;

-      ERIKA'S TRAVEL AGENCY SRL - construire hale depozitare materiale de constructii, imprejmuire si racord utilitati – artera Roman Vest;

-      APPLE PIE SRL - consolidare constructii si schimbare destinatie pentru productie confectii textile – str. Ștefan cel Mare 276;

-      PK INDIGO SRL – alipire terenuri în vederea realizării Retail Park, str. M. Viteazu 3-5;

-      WDP DEVELOPMENT RO SRL – construire hală, str. Măgurei nr.2;

-      PIACOR COM SRL – demolare și reconstruire terasă, recompartimentare și amenajare unitate de alimentație publică, Parcul Municipal Roman;

-      DENTEXPERT SRL - desființare corp clădire parter si extindere cabinet stomatologic, str. Renașterii;

-      PK INDIGO SRL – amenajare acces din str. Ștefan cel Mare și amenajare acces prin intersecție cu sens giratoriu din str. Mihai Viteazu, pentru Retail Park;

-      IRIS FARM MEDICAL SRL – construire acces separat și schimbare destinație spațiu, str. Tineretului, 15/84.

Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autorităţile prevăzute la art. 4 din Legea nr. 50/1991, republicată, cu completările şi modificările ulterioare (preşedinţii consiliilor judeţene, primarii municipiilor, primarul general al municipiului Bucureşti, primarii sectoarelor municipiului Bucureşti):

a) fac cunoscute solicitantului informaţiile privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate şi aprobate potrivit legii;

b) stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului;

c) stabilesc lista cuprinzând avizele/acordurile necesare în vederea autorizării;

d) încunoştinţează investitorul/solicitantul cu privire la obligaţia de a contacta autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în scopul obţinerii punctului de vedere şi, după caz, al actului administrativ al acesteia, necesare în vederea autorizării *.

Subliniem faptul că certificatul de urbanism nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii (nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare).

Romanul Financiar

 

Copyright © 2013-2018 Pleiade 2012 Roman. Toate drepturile rezervate. Orice reproducere parțială sau integrală a conținutului acestui site se pedepsește conform legilor în vigoare.