A+ A A-

MultiCad

 sigla

 

 

 

 

S.C. MULTICAD S.R.L.

 

Date de identificare fiscală:

-         J27 – 1220 – 2003

-         RO 15718310

 

Strada Libertăţii, bl. 6, apt. 40, Roman, judeţul Neamţ

Tel. Fax 0233.743555

Mobil 0722.217041

0762.246731

Mail: romulticad@yahoo.com

 

Domeniul de activitate al firmei:

-         Lucrări de cadastru

-         Măsurători topografice

-         Expertize extrajudiciare

-         Expertize judiciare

-         Planuri topografice

 

Portofoliul firmei:

 

1.Documentaţii pentru obţinerea Titlurilor de Proprietate:

HIDROELECTRICA S.A., S.C. CARPIN S.A., S.C. HIDROSERV S.A.

 

2.Documentaţii cadastrale şi înscrieri în Cartea Funciară:

ARCELOR MITTAL STEEL, UMARO S.A., CERSANIT S.A., POLIROM S.A., S.C. MARCEL S.R.L., SMIRODAVA S.A., FONTAX S.A., ODLO ROMANIA S.A., SUINPROD S.A., MORĂRIT ŞI PANIFICAŢIE Roman, DISTRIGAZ S.A.

 

3.Lucrări pentru administraţiile publice locale:

Plan Urbanistic General (PUG) municipiul Roman, PUG comuna Săbăoani, PUG comuna Ion Creangă, PUG comuna Boghicea, comuna Tămăşeni

 

4.Lucrări pentru administraţiile publice locale:

              Planuri Urbanistice Zonale (PUZ) zonă livadă Tămăşeni, zonă livadă Adjudeni, zonă Borcana Tămăşeni, zona Lungu Vântului Tămăşeni, PUZ municipiul Roman

 

5.Studii topografice:

ecologizare Depozit de Deşeuri Menajere Roman, Microhidrocentrală pe Rîul Moldova, modernizare Ştrand Roman, modernizare Parc Municipal Roman, şoselele ocolitoare Roman Est şi Roman Vest, modernizare reţele stradale, inventarierea spaţiului verde municipiul Roman, reabilitare Centrul Istoric Ştefan cel Mare

 

6.Întocmire Planuri de Parcelare:

extravilan municipiul Roman, extravilan comuna Doljeşti, extravilan comuna Tămăşeni, extravilan comuna Săbăoani

 

7.Studii Topografice:

realizare Dig Protecţie mal stâng Siret în comuna Doljeşti şi Gâdinţi, captare apă Pildeşti – Simioneşti, reţele de alimentare cu apă şi canalizare în comuna Doljeşti, municipiul Roman, comuna Tămăşeni, comuna Săbăoani; extindere reţele de gaze naturale în comunele Tămăşeni, Săbăoani, Cordun şi Dulceşti; înfiinţare parcuri eoliene şi panouri fotovoltaice; extindere reţele electrice, extindere reţele fibre optice şi de telefonie – UPC şi ROMTELECOM

 

8.Documentaţii cadastrale şi intabulări pentru persoane fizice

 

Copyright © 2013-2019 Pleiade 2012 Roman. Toate drepturile rezervate. Orice reproducere parțială sau integrală a conținutului acestui site se pedepsește conform legilor în vigoare.