A+ A A-

Blocul 33 - str. Anton Pann va intra într-un program de termoizolare

termoizolare bloc anton pannSe poate obține finanțare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A: Clădiri rezidenţiale.

Finanțarea este nerambursabilă din fonduri europene în scopul izolării termice şi hidroizolării anvelopei componentei 8 - bloc 33, strada Anton Pann din municipiul Roman.

În proiect, se propune anveloparea termică a componentei 8, bloc 33, strada Anton Pann, constând în următoarele lucrări:

- montarea de termosistem (polistiren) pe suprafeţele opace, inclusiv tencuială decorativă uniformă; înlocuirea (montarea) tâmplăriei exterioare termopan din PVC;

- refacerea termoizolatiei şi a hidroizolaţiei la terasă, precum şi termoizolarea intradosului (planşeu peste parter).

Ca măsuri conexe sunt prevăzute refacerea trotuarelor perimetrale, pentru asigurarea etanşeităţii fundaţiilor, pentru a împiedica pătrunderea apelor pluviale la fundaţii, demontarea şi remontarea unor elemente funcţionale (ex.: aparate aer condiţionat, antene, etc.), demontarea şi refacerea unor elemente decorative de pe faţade, precum şi refacerea instalaţiilor hidro-sanitare (coloane de apă şi canalizare aferente instalaţiilor hidro-sanitare) şi lucrări de branşare la reţelele exterioare de apă şi canalizare.

Valoarea totală a proiectului (inclusiv T.V.A.) = 924.902,91lei, din care suma eligibilă este 833.962,45 lei.

Investiţia va fi finanţată astfel:

  1. 60% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor = 500.377,47 lei din Fondul European de Dezvoltare Regională şi bugetul de stat = finanţare nerambursabilă;
  2. 40% din totalul cheltuielilor eligibile = 333.584,98 lei şi cheltuielile neeligibile = 90.940,46 lei - din bugetul local al Municipiului Roman şi Asociaţia de proprietari Nr.56, Strada Anton Pann.

Documentația aprobată în CL Roman la finele săptămânii trecute va fi trimisă la ministerul de resort pentru completarea pașilor pe care-i va parcurge până la obținerea finanțării.

Romanul Financiar

Copyright © 2013-2018 Pleiade 2012 Roman. Toate drepturile rezervate. Orice reproducere parțială sau integrală a conținutului acestui site se pedepsește conform legilor în vigoare.