A+ A A-

PRIMARUL PUNE ORDINE ÎN SECTORUL SOCIAL – LEGEA 416!

PRIMARUL PUNE ORDINE ÎN SECTORUL SOCIAL – LEGEA 416!

 

DE LA 1 IANUARIE 2015, NU VOR MAI EXISTA SUPERVIZORI AI PERSOANEOR CARE FAC ZILE DE MUNCĂ PENTRU OBȚINEREA VENITULUI MINIM GARANTAT!

Legea 416, din 2001, privind venitul minim garantat, oferă posibilitatea celor care nu au loc de muncă și au de întreținut o familie să execute zile de muncă și să primească venit minim garantat.

Primarii, în baza acestei legi, au următoarele obligaţii:

-să întocmească lunar un plan de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă;poza deschidere stire primarul pune ordine

-să ţină evidenţa efectuării orelor prevăzute la lit. a) într-un registru;

-să asigure instructajul privind normele de tehnică a securităţii muncii;

-să afişeze la loc vizibil planul de acţiuni sau de lucrări de interes local prevăzut la lit. a), lista cu beneficiarii de ajutor social, precum şi cu persoanele care urmează să efectueze orele de muncă prevăzute la alin. (1);

-să transmită agenţiilor teritoriale documentele prevăzute la lit. d) în luna următoare aprobării acestora.

-numărul orelor de muncă pentru persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară, se calculează proporţional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază familia sau persoana singură, cu un tarif orar corespunzător salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, raportat la durata medie lunară a timpului de muncă.

Primarul de Roman și-a arătat nemulțumirea față de persoanele care coordonează activitatea de muncă și supraveghează realizarea normelor stabilite și se va dispensa de serviciile acestora, de la 1 ianuarie 2015!

poza interior stire primarul pune ordine„Reorganizăm activitatea corespunzătoare Legii 416 în sensul că vom avea supraveghetori persoane din cadrul Direcției de Asistență Socială. Aceștia vor monitoriza echipele de oameni care lucrează la „416”.

Vom avea pentru fiecare clădire în parte, de la adăposturile sociale din strada fabricii câte o persoană care va răspunde și de cei care desfășoară „416”.

Dacă locuiesc acolo, măcar să își facă curățenie la ei și în curte. Să nu mai trimite noi echipe.

Vom căuta să supervizăm aceste activități. De multe ori erau persoane din cadrul acestora, care gestionau problema, și care aveau multe plângeri, în sensul că: X nu vine la muncă dar îl cheamă pe Y, X a dat ciubuc și a fost scutit.

Aș vrea să elimin această parazitare a practicii de monitorizare, control și pontare a activităților de la „416”.

Au fost mai multe demersuri dar sper ca acesta pe care îl voi face de la 1 ianuarie 2015 să fie cel mai bun. Cei care și-au dovedit lipsa de activitate și slabă implicare, cu absențe, vor fi nevoiți să ne părăsească, după 1 ianuarie 2015”, a declarat Laurențiu Leoreanu, primarul Municipiului Roman.

Vlăduț Clapa

Copyright © 2013-2017 Pleiade 2012 Roman. Toate drepturile rezervate. Orice reproducere parțială sau integrală a conținutului acestui site se pedepsește conform legilor în vigoare.