A+ A A-

TAXELE ȘI IMPOZITELE PENTRU ANUL 2015 RĂMÂN NESCHIMBATE!

TAXELE ȘI IMPOZITELE PENTRU ANUL 2015 RĂMÂN NESCHIMBATE!

 

VALORILE ȘI INDICII DE IMPOZITARE SUNT PE PAGINA PRIMĂRIEI ROMAN, PENTRU DEZBATERE PUBLICĂ

poza deschidere stire taxele si impozitele pentru anul 2015Începând de vineri, 28 noiembrie, pe pagina electronică a Primăriei Roman, la rubrica ANUNȚURI, sunt postate tabelele cu taxele și impozitele locale pe care le vom plăti în anul 2015.

„Având în vedere prevederile Legii nr. 571/2003 – Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare vă propunem spre analiză şi aprobare nivelul impozitelor şi taxelor locale aplicabile începând cu 01 ianuarie 2015. Prezenta hotărâre abrogă H.C. L. 137/27.11.2012 si modifica corespunzator hotaririle cu privire la alte taxe locale.

Pentru anul 2015 pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, impozit teren şi impozit pe mijloacele de transport propunem ca nivelul bonificaţiei să fie de 10%.

În aceste condiţii propunem spre analiză şi aprobare următoarele impozite şi taxe locale ce se vor aplica începând cu 01 ianuarie 2015.

In cazul persoanelor fizice , impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1 % la valoarea impozabila a cladirii.

În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente, coeficientul de corecţie se reduce cu 0,10.

Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează:

a) cu 20%, pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;

b) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.

În cazul clădirii utilizate ca locuinţă, a cărei suprafaţă construită depăşeşte 150 de metri pătraţi, valoarea impozabilă a acesteia se majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 metri pătraţi sau fracţiune din aceştia.

1.b. Impozitul pe clădiri datorat de persoanele juridice

Pentru anul 2015 pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri nivelul bonificaţiei este de 10%.poza interior stire taxele si impozitele pentru anul 2015

Impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii.

Propunem menţinerea cotei de impozitare ca şi în anul 2014 la 1,5%.

Propunem ca în anul 2015 pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă, cota impozitului pe clădiri să fie conform prevederilor OG 30 / 31.08.2011 astfel:

a) 20% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă;

b) 40% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă.

Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcinafiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administraresau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.

Impozitul/taxa pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.

În anul 2015 zonele de impozitare sunt stabilite atât pentru persoanele fizice, cât şi pentru cele juridice, prin Hotărârile Consiliului Local nr. 207/2009 şi 223/2009.

Conform art. 178 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa Guvernului 92/2003, republicată, creanţele fiscale ale persoanele fizice şi juridice restante în sold la 31 decembrie a anului, mai mici de 40 lei se anulează. Autorităţile deliberative pot stabili plafonul creanţelor fiscale care pot fi anulate. Propunem ca la închiderea anului 2014 să fie stinse creanţele fiscale mai mici de 5 lei.

Expunerea de Motive la Proiectul de Hotărâre care va propune Taxele și Impozitele Locale – Municipiul Roman 2015, o puteți consulta accesând linkul anexă la acest reportaj.

 

>>>CLICK AICI<<<

Copyright © 2013-2017 Pleiade 2012 Roman. Toate drepturile rezervate. Orice reproducere parțială sau integrală a conținutului acestui site se pedepsește conform legilor în vigoare.