A+ A A-

„PRIMA MAȘINĂ”: AU FOST APROBATE NORMELE DE APLICARE!

„PRIMA MAȘINĂ”: AU FOST APROBATE NORMELE DE APLICARE!

 

poza deschidere stire prima masinaGuvernul a aprobat astăzi, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice, normele de aplicare ale Programului Prima mașină.

Programul guvernamental Prima mașină, prin care statul va garanta finanțarea pentru achiziția unui autoturism nou, va beneficia în 2014 de un plafon total al garanțiilor de 50 de milioane de lei.

Potrivit normelor de aplicare, de prevederile Programului Prima mașină pot beneficia toate persoanele fizice cu vârsta de minimum 18 ani, care obțin venituri și care îndeplinesc și celelalte criterii de eligibilitate, între care menționăm:

1.   Să facă dovada, cu declaraţia pe proprie răspundere că nu a mai deţinut în proprietate un autoturism nou precum şi cu copia facturii proforma emise de vânzător, că:

-         autoturismul care se achiziţionează în cadrul programului este nou,

-         îndeplineşte cel puţin cerinţele minime ale standardului EURO 5,

-         este achiziţionat de la o persoană juridică care are ca obiect de activitate vânzarea autovehiculelor

-         are un preţ de achiziţie care nu depăşeşte suma de 50.000 lei, la care se adaugă TVA, după caz.

2. Să dispună de un avans de minimum 5% din preţul de achiziţie ;

3. Să asigure autoturismul nou achiziţionat din finanţarea garantată, printr-o poliţă de asigurare de tip CASCO, care va acoperi cel puţin riscurile de avarii şi furt, fără franșiză pentru daunele totale de avarii şi furt şi cu o franşiză de maximum 100 de euro, echivalent în lei, pentru daunele parţiale de avarii şi furt. Obligaţia subzistă pe toată perioada de valabilitate a garanţiei.

La aceste condiții se adaugă normele proprii fiecărei bănci, precum și condițiile specificate deja în OUG 66/2014 prin care s-a aprobat acest program.

Persoanele care îndeplinesc condițiile menționate în Programul Prima maşină vor beneficia de finanțare care va acoperi maximum 95% din preţul de achiziţie prevăzut în factura proforma. Din finanțarea acordată, maximum 50% va reprezenta garanția statului. Trebuie precizat că finanțarea de care vor beneficia persoanele fizice nu include dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de finanţare.

Hotărârea de Guvern adoptată astăzi include, de asemenea, o prevedere, potrivit căreia autoturismul achiziționat în cadrul programului poate fi înstrăinat sub condiția achitării integrale a soldului finanțării garantate.poza interior stire prima masina

De asemenea, preluarea finanțării garantate și a dreptului de proprietate asupra autoturismului se poate face de către orice alte persoane fizice care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prin novație. (N.n. Adică o obligație este stinsă prin preluarea ei de o altă persoană)

De asemenea, potrivit actului normativ, beneficiarul se obligă să constituie în favoarea finanţatorului şi a statului român, reprezentat de M.F.P., proporţional cu procentul de garantare, o ipotecă legală mobiliară asupra autoturismului achiziţionat în cadrul Programului. Ipoteca mobiliară va fi valabilă până la stingerea tuturor obligaţiilor de plată aferente finanţării garantate acordate în cadrul Programului.

Durata maximă a finanţărilor este de 60 de luni.

Informațiile aparțin Ministerului Finanțelor Publice.

Copyright © 2013-2017 Pleiade 2012 Roman. Toate drepturile rezervate. Orice reproducere parțială sau integrală a conținutului acestui site se pedepsește conform legilor în vigoare.