A+ A A-

CUPOANELE SUNT PE DRUM, ALIMENTELE…LA SFÂRȘITUL LUNII!

CUPOANELE SUNT PE DRUM, ALIMENTELE…LA SFÂRȘITUL LUNII!

 

POȘTAȘUL SUNĂ LA UȘĂ CA SĂ PRIMIȚI CUPONUL; NU AVEȚI CUPONUL, NU PRIMIȚI AJUTOARELE!!!

poza deschidere stire cupoanele sunt pe drumPrin Hotărârea de Guvern nr. 799 din 17 septembrie a.c. s-au stabilit beneficiarii, instituțiile responsabile, precum și unele detalii tehnice pentru implementarea acestui program, în teritoriu.

Potrivit Hotărârii de Guvern, sunt beneficiarii acestui ajutor:

- Familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

- Familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare;

- Șomerii

- Pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei/lună;

- Pensionarii sistemului public de pensii beneficiari de indemnizaţia socială pentru pensionari

- Persoanele cu handicap grav şi accentuat, neinstituţionalizate, adulţi şi copii;

- Persoanele beneficiare ale prevederilor:

Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război;

Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R

Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961

Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieripoza interior stire cupoanele sunt pe drum

Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice

Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România

Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, cu modificările şi completările ulterioare

Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor

dacă nu realizează alte venituri în afară de cele provenite din drepturile băneşti acordate de aceste legi ale căror cuantum cumulat se află sub 400 lei/lună.

Beneficiarii primesc la domiciliu cupoane individuale – pe care sunt înscrise numele, prenumele, codul numeric personal şi adresa de domiciliu ale persoanei, precum și alimentele și cantitățile din program.

Începând cu 29 octombrie a.c. furnizorul de servicii poștale a început distribuirea acestor cupoane individuale în teritoriu. 

Potrivit hotărârii de Guvern menționate ajutoarele alimentare se ridică de către persoanele beneficiare de la centrele de distribuţie ale primăriilor în a căror rază teritorială îşi au domiciliul/reşedinţa, pe baza cuponului individual şi a actului de identitate

Primele livrări ale alimentelor din pachetul de bază vor ajunge în teritoriu începând cu 25 noiembrie a.c., conform informațiilor furnizate de către responsabili din Ministerul Fondurilor Europene.

Instituția Prefectului județul Neamț va monitoriza predarea ajutoarelor alimentare de către operatorii economici către reprezentanții autorităților publice locale și mai departe către beneficiari, pe baza unor proceduri, se arată într-un comunicat al Prefecturii Neamț.

Copyright © 2013-2017 Pleiade 2012 Roman. Toate drepturile rezervate. Orice reproducere parțială sau integrală a conținutului acestui site se pedepsește conform legilor în vigoare.